Nollaenergiatalon tilanne (tammikuu 2017 - joulukuu 2017):
Jampankaari 4 E
Energiatase
Oma tuotanto: + 134 MWh
Ostettu uusiutumaton energia: - 68 MWh
+ 66 MWh
Nollaenergiatalon määritelmä (Motiva)
Nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Energiatehokkuuden tunnusluvut
Lämmön ominaiskulutus kWh/r-m3 : 12
Sähkön ominaiskulutus kWh/r-m3 : 9,3
Veden ominaiskulutus l/asukas/vrk : 118,1
Kokonaispäästöt tCO2: 20