Ostettu sähkö ja tuotettu uusiutuva energia v. 2021
Tuotettu uusiutuva energia: 237985 kWh
Ostosähkö: 319738 kWh
Energiantuotolla säästetty CO2: 40134,1 kg
= x 1841/v
= x 301760 km/hlö
Ostosähkön ja energiantuoton suhde