Ostettu sähkö ja tuotettu uusiutuva energia v. 2021
Tuotettu uusiutuva energia: 278556 kWh
Ostosähkö: 449418 kWh
Energiantuotolla säästetty CO2: 47606,71 kg
= x 2183,8/v
= x 357945 km/hlö
Ostosähkön ja energiantuoton suhde