Ostettu sähkö ja tuotettu uusiutuva energia v. 2022
Tuotettu uusiutuva energia: 39490 kWh
Ostosähkö: 46282 kWh
Energiantuotolla säästetty CO2: 6436,87 kg
= x 295,3/v
= x 48398 km/hlö
Ostosähkön ja energiantuoton suhde